Hordaland Sau og Geit                             

 

Sandeid, 29. 11.2018

 

 

Innkalling til styremøte torsdag 6. des. kl. 10.00 – 15.30.

Stad: Nortura Evanger, Evanger

 

 

Saksliste:

 

           Sak 58/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

 

           Sak 59/18 Godkjenning av referat styremøte 27. sep. 2018

                 (vedlegg referat styremøte 27. sep. 2018)

 

Sak 60/18 Orientering saker

  • Fagtur med Julebord
  • Oppsummering etter leiarmøte 2018

Sak 61/18 Årsmøte 2019

 

Sak 62/18 Årsmelding

 

Sak 63/18 Oppsummering etter NM i gjetarhund

 

Sak 64/18 Innspel til valnemnda i NSG (sjå vedlegg)

 

Sak 65/18 Innspel til diverse priser i NSG (sjå vedlegg)

 

Sak 66/18 Heimesida til HSG

 

Sak 67/18 Innspel til jordbruksforhandlingane 2019

 

Sak 68/18 Aktivitet/møteserie 2019

 

Sak 69/18 Tettare samarbeid med raselaga for sau

 

Sak 69/18 Ymse