Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

 

Saksliste til styremøte HSG tysdag, 18. Januar. kl. 19.30.

Sjå e post med link frå Kjetil

Stad: Teams

 

 

 

 

Sakliste:

Sak 09/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 10/22 Godkjenning av referat styremøte 11. januar

Sak 11/22 Forslag til Årsmøte i NSG på ny differensiering av medlemskontingenten i NSG Sjå e- post frå Kjetil

Sak 12/22 Årsmeldinga

Sak 13/22 Årsmøte i HSG

Sak 14/22 Ymse