Innkalling styremøte HSG 31.mai kl.10.00 – 15.00

Stad: Bergen Travpark, Travparkvegen 70, 5111 Breistein

Sak 21/19: Godkjenning av innkalling og sakliste

 

Sak 22/19: Godkjenning av referat frå sist møte

 

Sak 23/19: Orienteringssaker:

  • Oppsummering etter Landsmøte NSG (Alle)
  • Oppsummering etter årsmøta i HB og HBS (Reidar)
  • Jordbruksforhandlingane 2019 (Alle)
  • Ikkje betalt kontingent ute i lokallaga (Arnt)
  • Arbeidsplanen

.

Sak 24/19:  Avslutta vervekampanje.. oppsummering 

Sak 25/19:  Grillkurs med fagmøte 

Sak 26/19:  Grillaksjonen 2019

Sak 27/19:  Nemnder og utval i HSG

Sak 28/19:  Leiarmøte 2019

Sak 29/19:  Fagsamling m/julebord

Sak 30/19:  Fagleg aktivitetar 2019

 

Sak 29/19:  Ymse