Hordaland Sau og Geit                             

 

 

Sandeid, 13.02.2018

 

                                      

Innkalling til styremøte tysdag 20.mars 2018 kl. 10.00 – 15.30.

Stad: Nortura Evanger, Evanger.

 

 

 

Saksliste:

 

Sak 23/18 Godkjenning av innkalling

 

Sak 24/18 Godkjenning av referat styremøte 23. februar 2018

                 (vedlegg referat styremøte 23.februar 2018)

 

Sak 25/18 Organisering av styret i HSG etter årsmøte (fordeling av oppgåver)   

 

Sak 26/18 Utbetaling til lokallag med medlemsauke for 2016

 

Sak 27/18 Utføring av arbeid etter vedtak i sak: Innkomen sak til Årsmøte 2018 frå Radøy Sau og Geit      

 

Sak 27/18 Orienteringssaker:

  • Oppsummering Årsmøte HSG 2018 Alle
  • Oppsummering Årsmøte NSG Alle
  • Gjennomgang av arbeidet med utarbeiding av Årsmeldinga for 2017 Alle
  • Apotekavtalane 2018 Kjetil

 

Sak 28/18 Nemnder og råd i HSG (sjå vedlegg)

 

Sak 29/18 Leiarmøte 2018

 

Sak 30/18 Årsmøte HSG 2019

Sak 31/18 Kurs i grilling

Sak 32/18 Grillaksjonen 2. juni 2018