Innkalling til styremøte onsdag 13. desember kl. 10.00 – 16.00.

Stad: Thon hotell Sandven Norheimsund

 

Sakliste:

Sak 69/17       Godkjenning av innkalling.

Sak 70/17       Godkjenning av referat frå styremøtet 27.10.17.     

                        Vedlegg. Referat frå styremøtet 27.10.17.

Sak 71/17       Oppsummering etter leiarmøte HSG

Sak 72/17       Julebord 2017

Sak 73/17     Årsmøte 2018

Sak 74/17     Årsmelding for 2017

Sak 75/17     NM i bruk av gjetarhund 2018 i Hordaland? Søknad er sendt

Sak 76/17      Fagsamling beitebruk i Hordaland 26. – 27. januar 2018

Sak 77/17     Innspel til jordbruksforhandlingane 2018

Sak 78/17     Aktivitetsplan for 2017  

Sak 79/17     Budsjett 2018

Sak 80/17     Budsjett Gjetarhund 2018

Sak 81/17    Budsjett Avlsutvalet 2018

Sak 82/17    Ymse