Hordaland Sau og Geit                             

 

 

Sandeid, 20. 07.2018

                                     

 

Innkalling til styremøte fredag 27. juli 2018 kl. 10.00 – 15.30.

Stad: Halhjem Kaffe, Halhjem

 

 

Saksliste:

 

           Sak 33/18 Godkjenning av innkalling

 

           Sak 34/18 Godkjenning av referat styremøte 10. mars 2018

                 (vedlegg referat styremøte 10. mars 2018)

 

Sak 35/18 Referat frå møtet på Skinnarbu ang. etablering av jerv på Hardangervidda

 

Sak 36/18 Referat frå møtet i beiteutvalet

 

Sak 37/18 Utbetaling til lokallaga med medlemsauke

 

          Sak 38/18 Samling/kursing av kåringsdommarar 28.08.2018

 

Sak 39/18 Kåringa hausten 2018

 

Sak 40/18 NM for gjetarhundar i Kvinnherad 12.-14- oktober. Er me i rute?

 

Sak 41/18 Markedssituasjon for sau/lam. Har me gode løysingar for å få det i balanse?

Sak 42/18 Leiarmøte i HSG 26.-27. oktober. Kva tema skal me ha?

 

Sak 43/18 Julebord 2018.

 

Sak 44/18 Orientering frå ekstraordinert Rep. møte NSG (Reidar)

 

Sak 45/18 Val av medlemmer til diverse utval i HSG

            Sak 46/18 Ymse