Sandeid, 21. juli 2017

 

 

Styret i Hordaland Sau og Geit                                  

 

Innkalling til styremøte torsdag 3. august 2017 kl. 10.00 – 15.30

Stad: Nortura Evanger

 

 

 

Sakliste:

              Sak 44/17       Godkjenning av innkalling.

              Sak 45/17       Godkjenning av referat frå styremøtet 07.03.17.     

                        Vedlegg. Referat frå styremøtet 07.03.17.

 

Sak 46/17       Høyring av endringar i Rovviltforskriftene- skadefellingsbestemmelsen   for kongeørn og kongeørnprosjekter (saka er tildlegare sendt ut til styret,  lokallag og  beiteutval)

 

Sak 47/17       Geitedagane på Voss 2017 – Kven møter evt der?

 

Sak 48/17       Oppsummering av grillaksjonen 2017

 

Sak 49/17     Heimesida til HSG – Karluf og Oddmund

 

Sak 50/17      Aktivitetsplan for 2017

 

Sak 51/17      Jordbruksoppgjeret – kva fekk me?

 

Sak 52/17      Litt om rovdyrsituasjonen  i Hordaland

 

Sak 53/17      Leiarmøte i HSG

 

Sak 54/17      Julebord desember 2017

 

Sak 55/17      Fagsamlinga i vinter

 

Sak 56/17      Rovvilkontakt (nemnd) i Hordaland. Frist neste styremøte

Sak 57/17      Ymse