Fylkesmannen vil vere ansvarleg for fyrste dagen og informere om diverse saker frå forvaltninga og inviterer til dialog med beitelaga. Laurdagen vil i større grad ha eit fagleg program. Vi kjem attende med meir utfyllande program i løpet av hausten, men ver ven å sett av dagane!

Velkomen!