«Sheepsignals» er utvikla av det nederlandske firmaet Vetvice. Det er den entusiastiske dyrlegen Joep Driessen, ein av oppstartarane av Vetvice, som kjem til Norge for å halde kurs. Dette er eit kurs for produsentar, dyrlegar, fôrrådgjevarar, fjøsteiknarar og andre saueinteresserte om praktisk hold av sau. Fokuset er sauens behov og kva ein kan gjera av førebyggjande tiltak når det gjeld oppstalling, helse, fôring etc. Om sauen har det bra, går produksjonen betre og saueprodusenten sit att med betre økonomi.

Meld deg på og gled deg til nokre inspirerande timar!

Påmelding til  jenny.johnsen@felleskjopet.no seinast fredag 25. januar.

Pris kr 300,- pr person som inkluderer mat, vert fakturert frå Felleskjøpet i etterkant av møtet.

Program

Her er både lam og jente godt nøgde med tilvære.