Tilslaget på semin har gått litt ned dei siste åra. Det er og skildnad mellom tilslaget hjå oss sauehaldrar. Dette tyder på at det kan vera mogleg å auka tilslaget gjennom å oppdatera oss på kva som er beste praksis. Til å hjelpa oss med dette har vi fått med oss veterinær  og seminkursinstruktør Asle Bjørgaas. I tillegg vil nokon av dei som har høgt tilslag (90-100%) over fleire år oss sei litt om korleis dei gjer det.

Kurset føregår på Hagellia Matstove i Knarvik mandag 8. november kl 18-21 og er ope for alle som vil oppdatera seg på inseminering av sau.

Ring 154 Strilavereringen ønsker alle velkomen og byr på kaffi og noko å bita i.

Påmelding til nils.inge@salmongroup.no eller på mobil 913 07 371 innan søndag 7. november.