Ramma for midlane er ikkje kjend enno og vi kjem attende til dette og meir informasjon kring vilkåra mm.