Dette var tilbakemeldinga frå Magnhild og Ivar Turøy frå Bømlo, då dei melde seg på kurset forrige veke. Sidan har det kome til fleire, og det er no ca 30 påmelde seier Reidar Kallestad som melder om stor interesse for kurset. Sjølv om fristen for påmelding går ut idag, er det berre å ta kontakt  pr  E-post eller telefon dersom du vil delta på kurset.

reidar.kallestad@online.no , telefon 415 60 048

Her finn du program