Lars Ivar Fause heldt eit interessant føredrag der han viste eindel samanhenger som påverkar økonomien på eit sauebruk. Med dei føresetnadene han la til grunn er det auka timeløn opp til 300 sau, og deretter avtek denne sjølv om ein går ned mot 10 timar i tidsbruk pr. sau.

Lars Ivar peika på dei positive sidene med å vera sauebonde. Skal du utvida produksjonen din er det lurt å snakka med andre som har gjort det same, og få deira erfaringar. Det viktigaste er å skapa seg ein trivelig arbeidsplass som DU skal trivast på. Skal du bygga nytt, tenk kostnad,men og korleis du vil ha det.

 

Lars Ivar meinte det er viktig å sleppa dei unge som er interreserte tidleg til i sauefjøsen. Denne karen er eit godt døme på det.

Føredraget til Lars Ivar finn du her:  Stort eller lite sauebruk, hva kan jeg regne med å tjene på drifta?