Innkalling til styremøte i HSG torsdag 28.02 kl 16.15 på Kjetil sin arbeidsplass på Voss

Sak 13/19: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 14/19: Godkjenning av referat frå sist møte

Sak 15/19: Gjennomgang av årsmøte HSG

Sak 16/19: Fordeling av arbeidsoppgaver i styret i HSG

Sak 17/19: Gjennomgang av saker tilårsmøtet i NSG

Sak 18/19: Gjennomgang av arbeidsplan

Sak 19/19: Reinskriving av innspel til jordbruksavtale.

Sak 20/19: Ymse

 

Kjeilen 27.02.19

Reidar Kallestad