Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

Sandeid, 24. 09.2018

                                     

 

 

 

Innkalling til styremøte torsdag 27. sep. kl. 15.30 – 20.00.

Stad: XL Bygg Tverberg, Brynaskogen 39, VOSS

 

 

Saksliste:

 

           Sak 49/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

 

           Sak 50/18 Godkjenning av referat styremøte 10. mars 2018

                 (vedlegg referat styremøte 10. mars 2018)

 

Sak 51/18 Orientering saker

 

Sak 52/18 Leiarmøte 26.-27. oktober – endeleg program

 

Sak 53/18Julebord

 

Sak 54/18 Val  av medlemer til div utval

 

Sak 55/18 Repskapsmøte i NSG 15.-16. oktober

 

Sak 56/18 Invitasjon til leiarmøte i Rogaland sau og geit

 

Sak 57/18 Ymse