Hordaland Sau og Geit                             

 

 

Saksliste til styremøte HSG onsdag, 16. juni. kl. 20.00 – 22.00.

Sjå e post med link

Stad: Teams

 

Sakliste:

Sak 37/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 38/22 Godkjenning av referat styremøte 11. april og 18. mai

Sak 39/22 Oppfølging av sak frå Radøy Sau og Geit etter styremøte i NSG

Sak 40/22 Fagdag på ettersommaren

Sak 41/22 Manglande årsrapport frå lokallag

Sak 42/22 Avlsarbeidet på sau… nye frå møte i Avlsrådet

Sak 43/22 Teams- møte med tema «Min side» med NSG

Sak 44/22 Innspel til leiarmøte HSG 2022

Sak 45/22 Ymse