Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

Saksliste til styremøte HSG måndag 22 november. kl. 19.30.

Sjå e post med link frå Kjetil

Stad: Teams

 

 

 

 

Sakliste:

Sak 61/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 62/21 Godkjenning av referat styremøte 13. oktober

           Sak 63/21 Rådgivande organ i NSG

           Sak 64/21 Innspel til sentral valnemnd i NSG

      Sak 65/21 Årsmøte HSG 2022

Sak 66/21 Orienteringssaker:

  • Leiarmøte HSG 2021, evaluering
  • Fagtur med Julebord
  • Søknad støtte klippekurs frå Voss og Vossestrand Sau og Geit

      Sak 67/21 Ymse