Sitjande styre i HSG. Frå venstre Nils Inge Hitland, Steinar Steine, Egil Øvstebø, Reidar Kallestad og Anita Jordalen.

Her finn du innkalling og sakliste til neste styremøte.