Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

 

 

Teams møte med lokallaga i Hordaland Sau og Geit

 

Hordaland Sau og Geit invitera lokallaga til teams- møte onsdag 1. september 2021 kl. 19.30 – 21.30. (Link for tilkopling til møte får du på e- post frå Kjetil Rødland.)

 

Tema i møte blir:

  • Kåring 2021
  • Leiarmøte  2021
  • Gjetarhund arbeidet
  • Kva vil lokallaga

 

 

 

PS: Mailen  med link for tilkopling til teams- møtet frå Kjetil kan leiar vidaresenda til andre i lokallaget som ynskjer å delta på møtet.

 

 

 

Mvh

Hordaland Sau og Geit