Hordaland Sau og Geit inviterer til Teams møte tysdag 1. februar kl 19.30-21.30.

 

 

           Faglagenes vurderinger mot  jordbruksforhandlingane 2022?

 

Hordaland Sau og Geit har fått med: Egil Christian Hoen 1. nestleiar i Norges Bondelag og leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff

Klikk her for å delta i møtet