Fagmøte sau i Ulvik måndag 19. mars kl.1930 på Ulvik Fjordpensjonat

Program:

Felleskjøpet: Nye kraftfortypar til sau, foring av overskotslam m /Pontus.

Nortura: Økonomi og oppdrett av overskotslam.

NyDVD frå Animalia:Helse og velferd ilamminga.