Vårmøte sau

Lindås og Meland sau og geit skipar til vårmøte sau i Nordhordlandshallen,

tysdag 20. mars kl 19.30.

Spesialveterinær i Animalia, Tore Tollersud, som me hadde besøk av i fjor, vil gjerne kome tilbake til oss. Tema vert  bl.a korleis ein kan begrensa tapet av lam frå fødsel til haust.

Stikkord: Munnskurv, flått, koksidier m.m. Det vert også høve til å stille spørsmål om andre ting.

Alle sauehaldarar er velkomne til å vera med her.

Styret