Vårprøve  for gjetarhund søndag 25. mars 2018 i Masfjorden.

Prøven vert halden på Hosteland i Masfjorden

Det vil verta klasse 1,2 og 3 med start kl.10.00 .Kl. 3 startar fyrst.

Klasse 3.skal ha deling og singling.

Det vert råd å få kjøpa enkel mat.

Prøveavgift kr.250,- pr hund, betalast kontant ved oppmøte.

Påmelding seinast 23.mars 2018.kl.20.00 til  Jan GunnarVaktskjold på E-post.adr.:   Jangunnar.vaktskjold@bkk.no  eller tlf.nr.41448358.

 

Dommar: Sander Hindenes.

Ved påmelding gjev opp namn på førar, registreringsnummer og namn på hund og kva klasse den skal starte i.

Sauene som skal nyttast vil vere NKS.