Vi treng forslag på nye kåringsdommarar. For at nokon skal kunne verte kåringsdommar må dei fyrst utnemnast av lokallaget dei tilhøyrer. Vi ser helst at personane er opptekne av avl og ringarbeid, men vi treng og personar som er flinke på smårasar. Ved forslag eller spørsmål tek lokallaget kontakt med:

Tore Atle Sørheim

E-post: tore.atle.sorheim@kvaerner.com
​Tlf: 906 20 154