Norsk Sau og Geit hadde ved årsskiftet 9.687 medlemmer, av disse var 1293 i Hordaland. Totalt antall søkere om produksjonstilskudd til sauehold er mange flere enn de som er medlemmer i organisasjonen vår - så potensialet er stort! 

Ola Steinsland var nr 2 i antall vervede medlemmer i 2022 i NSG og fikk premie for dette arbeidet. Ola mener at lokallaga må ha eit godt aktivitetstilbud for at det skal være interessant å være medlem og aktiviten i Bømlo lokallag viser tydelig dette.