Avlsutvalet for sau 2022

Namn:

Valt år:

Til og med:

Tore Atle Sørheim - leiar

2019

2022

Nils Inge Hitland

2021

2023

Mons Kjetil Vevle

2022

2024

  1. vara Ole Sævareid

2022

2022

 

 

Gjetarhundutvalet for 2022

Namn:

Valt for:

Til og med:

Ivar Haug - leiar

2021

2023

Stein Birger Dalland

2019

2022

Jan Tore Veland

2022

2024

  1. vara Ingebjørg Kjærevik

2022

2022

  1. vara Anne Gerd Nysveen

2022

2022

  1. vara Odd Midtbø

2022

2022