Når du ferdes i beiteområder og møter sau er det et par ting man skal huske på:

 1. Hold avstand til dyra og gå utenom flokken
 2. Ikke gå mellom dyra
  • Både sau og kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner
 3. Hund bør ikke tas med til beitedyr
  • Møter du beitedyr som du må passere, bør hunden gå i stramt bånd sist i følget
 4. Alle grinder du åpner skal lukkes igjen
  • Hvis dyr slipper ut, er du ansvarlig for skadene den påfører seg selv aller andre
 5. Ikke gi sauen mat
  • Det er ikke alt sauen tåler å spise, så du kan risikere at sauen blir syk. det er også en fare for at de vil ha mer og bli med deg på turen din. Sauen er ekspert på å finne den beste maten selv
 6. Ikke klapp lam
  • Det kan vekke forsvarsinstinktet hos søya, og uheldige situasjoner kan oppstå.

 

Båndtvang

I Norge er det båndtvang fra 1. april til 20. august, men de fleste kommuner med beitedyr har utvidet båndtvang. Sjekk kommunen du skal ferdes i for lokale båndtvangregler. Båndtvang er påbudt gitt med hjemmel i behov for å beskytte vilt og bufe. Hunden skal være koblet. Det betyr at det skal være en fast kobling mellom eier og hunden. Du kan altså ikke ha hunden i langline og slippe båndet.

Hund som jager sau, er en stor fare. I tillegg til bittskader kan sauen dø av anstrengelsen, løpe utfor skrenter i frykt eller lam kan bli skilt fra søya. Sauer er også jaget til vann og har druknet på grunn av hund.

 

Redde dyr kan bli aggressive

Kommer man brått på kan søya bli skremt og vise aggressiv atferd. Møter du en aggressiv sau, stopp opp og trekk deg rolig unna. Dette gir sauen mulighet til å få kontroll på situasjonen, passer så videre på avstand når situasjonen er under kontroll. 

 

Sykkel i beiteområder

Skal du sykle i beiteområder er det viktig å tenke på at beitedyr er planteetere og et byttedyr. Hvis du kommer raskt på en sau og den blir skremt vil den løpe rett frem for å komme vekk fra fare. Dette kan føre til situasjoner hvor søya løper fremfor sykkelen. Det har oppstått situasjoner hvor sauen har blitt så skremt og løpt fremfor sykkelen over blant annet ferister og utfor stup.

Hvis det oppstår en situasjon hvor sau løper fremfor sykkelen, stopp opp og gi sauen en tenkepause og en mulighet til å velge en annen vei for å komme seg vekk. Husk det er du som er gjesten inn i beiteområde.

 

Viste du at…

Du kan bruke sauen som værvarsel. Man kan oppdage lavtrykk og høytrykk ut i fra hvordan sauen oppfører seg. Sauen overnatter sjelden i høyfjellet hvis det er regnvær på gang, men ligger der gjerne hvis det er bra vær. Sauen har ikke alltid rett, men veldig ofte.