Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Februar 2021
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       

Jordbrukets krav 2019

29.04.2019 | Skrevet av Lars Erik Wallin

Jordbrukets Forhandlingsutvalg la mandag 29. april fram kravet til årets Jordbruksforhandlinger. Selv betegner faglagene dette som et mål om å styrke landbruket over hele landet. Men hva med sauen?

Rammen er på 1,92 milliarder, noe som vil redusere inntektsgapet til andre grupper i samfunnet med 11.000 kr per årsverk.

Kravdokumentet kan bl. a. leses på Norges Bondelags hjemmeside www.bondelaget.no

Spesielt framhever Forhandlingsutvalget følgende:  Legge til rette for bedre inntektsutvikling for små og mellomstore bruk. Strukturelementene i virkemidlene må brukes aktivt og forsterkes. Styrke grasbasert husdyrhold i grasområdene i distriktene, men samtidig bidra til forutsigbare rammevilkår for grasbasert husdyrhold i sentrale områder.

Vi kan tydelig se beiteprofilen i dette, med forslag om økning i utmarksbeitetilskuddet. Dette er en svært viktig sak for Norsk Sau og Geit. Videre merker vi oss økning i RMP-potten til fylkene på 12 %. Spesielt gledelig er det at Jordbrukets Forhandlingsutvalg krever at støtten til organisert beitebruk blir økt fra 18 til 28 millioner.

Melkegeita kommer bra ut i kravet, bl. a. gjennom framlegg om økninger i både målpris, grunntilskudd og driftstilskudd.

Saueholdet blir dessverre ikke prioritert i årets krav. Dette ble også presisert i pressekonferansen mandag formiddag, der dette ble begrunnet med overskuddssituasjonen. Norsk Sau og Geits styreleder Kjell Erik Berntsen er klar på at også saueholdet burde fått være med på lik linje med det øvrige landbruket i år.

Det styrelederen absolutt ikke har forståelse for er at Jordbrukets Forhandlingsutvalg mener at en reduksjon i husdyrtilskuddet på sau vil føre til at søyer beholdes lenger før utrangering. Jeg ser i hvert fall ikke logikken i dette, sier Berntsen.

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70