Banner Banner Banner Banner

Kåringssjå 2019

Fra 28.09.2019 kl. 10:00, til 28.09.2019 kl. 17:00

Velkomen til kåringssjå i Årdal!

Me vil med dette ynskje velkomen til kåringssjå hjå Anders Sie i Årdal!

* Kåring av vêrlam
* Sal av grillmat, kaffi og brus (betaling med kontantar eller VIPPS)

Bruksprøve gjetarhund som tidlegare var annonsert, må diverre utgå, grunna pågåande ukjend sjukdom på hund. Du kan lese meir om dette på nettsidene www.nsg.no og www.mattilsynet.no.

Ta gjerne med deg familien i tillegg vêrlamma, så lagar me litt liv der i Årdal! :)

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70