Banner Banner Banner Banner

Saue Møte - Tilskuddsfor / Ugras bekjempelse

Fra 09.03.2020 kl. 19:00, til 09.03.2020 kl. 21:00

Saue Møte!

Sted: Steffi Støvo

Måndag 9. Mars kl. 19.00

Kaffe/møte penger 50,- kr per mann

 

Olav Terje Rio

Grendaservice AS

Me kjem til å snakka om Forhold rundt lamming, fòring av kopplam, sprayfo melkeerstatning, produksjonsmetode, ingrediensar osv.

Mineral og vitaminer til sau

Kan og snakka litt om grinder om det er ynsjeleg.

 

Leif Trygve Berge

Norsk Landbruksrådgiver Vest

Ugras bekjempelse / Lyssiv og anna

 

Mvh

Sotra Sau og Geit

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70