Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mai 2021
Ma Ti On To Fr
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Klare meldinger til statsrådene

23.06.2017 | Skrevet av Lars Erik Wallin

NSG, Bondelaget og Småbrukarlaget møtte i dag statsrådene Jon Georg Dale og Vidar Helgesen for å drøfte den kritiske situasjonen for beitenæringa med ulveskader i Akershus og Oppland. Regjeringen må ta mer ansvar, krever næringa!

Skadesituasjonen i grenseområdene nord i Akershus og sør i Oppland har nå pågått i snart en måned og det nærmer seg 200 småfe som er dokumentert skade/drept av ulv. Det har ikke vært mulig å få tatt ut skadegjører(-e) og beitebrukerne får ikke utnyttet de gode beiteressursene slik de skal. Fôrsituasjonen begynner også å bli prekær for de som ikke har fått sluppet dyra på utmarksbeitene eller har måtte sanke dyr hjem igjen.

De 3 organisasjonene er godt fornøyd med at også Landbruks- og matdepartementet går mer aktivt inn i rovviltkonflikten, og hadde blant annet følgende klare innspill til statsrådene:

  • Akuttsituasjonen må løses nå. Dette er beiteprioriterte områder og ulven må ut. Myndighetene må ta et større ansvar med å få til effektive uttak og alle tilgjengelige midler må settes inn i dette. Beitebrukerne i området må få klare og entydige meldinger fra myndighetene, slik at alle til enhver tid vet hvordan de skal forholde seg til denne situasjonen. Det er ikke holdbart med uklare og motstridene meldinger fra ulike instanser av offentlig forvaltning.
  • Det er ingen ting som tilsier at det ikke vil bli slike skadesituasjoner i flere områder framover. Derfor må det legges til rette for å bygge opp kompetanse og beredskapsplaner i kommuner som i dag ikke har erfaring med denne typen rovviltangrep. Kompetanse må hentes inn fra kommuner som har slik erfaring.
  • Det må tas lærdom av det som skjer nå og settes inn tiltak for å forhindre og møte slike situasjoner. I dette legger næringa krav om en mye bedre bestandsregulering av ulv, effektivisering i behandlingen av søknader om fellingstillatelser og enda bedre beredskap for effektive uttak av skadevolder.  

Fra de to statsrådenes side ble det uttrykt stor forståelse for situasjonen og de hadde også med en hilsen fra statsminister Erna Solberg, som var på Hadeland og møtte beitebrukerne forrige uke. I beiteprioriterte områder skal beitedyra prioriteres presiserte statsråd Dale. Men det må også tas høyde for at Stortinget har vedtatt at vi skal ha både beitedyr og rovdyr i Norge, noe som vil kunne medføre skader i alle områder.                                               

Dale og Helgesen kunne love en innskjerping vedr. klarere meldinger til beitebrukerne framover og mer forutsigbarhet. Det vil også bli gjort grep vedr. mer midler i akutte situasjoner. Miljøvernmyndighetene vil vurdere etablering av norske ekvipasjer av "på drevet halsende hund" og begge ga uttrykk for at behovet for bedre beredskap må følges opp og at det vil bli en utnytting av den kompetansen som allerede er bygd opp på dette området.

Så gjenstår det da å se hvor raskt gode ord blir omsatt i handling!

 

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70