Konferansen er på Scandic Hell, samme hotell som Lam2023, og vi har lagt opp til at det er mulig å delta på begge arrangementer. Ta høyde for avlskonferansen når du bestiller reise og hotell til Lam2023.

Konferansen rapporterer fra det store EU-prosjektet SMARTER, der NSG har deltatt med metanmålinger. Prosjektet omfatter svært mange aspekter av avlsarbeidet på sau, med overskriften "Effektivitet og robusthet". Vi går inn på det mest relevante for norske saueholdere.

  • Fredag kveld: Egenskaper som mastitt, holdbarhet og andre egenskaper som bidrar til en robust sau. 
  • Lørdag morgen:
    • Avl for redusert klimagassutslipp i og utenfor Norge.
    • Klimakrav som møter produsentene rundt om i verden. Kan avl bidra til å oppfylle kravene?

Foredragsholderne kommer fra Storbritannia, New Zealand og Norge, så noen av foredragene blir på engelsk.

Deltagelse på avlskonferansen er gratis, men du må melde deg på. Maks 100 deltagere. Førstemann til mølla…..