Et samlet jordbruk har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippet. Dette skal i høy grad skje gjennom avl og fôring. Reduksjon av klimagassutslippet gjennom fôring knyttet til grovfôrkvalitet og metanhemmere er nettopp målet med MetanHUB-initiativet. Prosjektperioden er fire år, fra 2024 til 2027 og prosjektet er finansiert over Jordbruksavtalen. Deltagere i prosjektet er TINE (prosjektansvarlig), NMBU, NIBIO, GENO, TYR, Nortura og NSG.

I løpet av prosjektperioden vil ulike forsøksspørsmål søkt besvart. I skrivende stund utprøves kraftfôrblandinger med kalsiumnitrat, med raps, med raps+kalsiumnitrat og et kontrollfôr på 48 geiter på NMBU sin forsøksgård på Ås. Første delen av forsøket foregår på innefôring med surfôr og kraftfôr. NSG måler metanutslippet fra geitene med klimabilen. Geita på bildet tilhør gruppen som får kraftfôrblanding med raps+kalsiumnitrat. Hun har presis gjennomført målingen sin i klimabilen. 

Neste delen av forsøket vil foregå i Folldal hvor vi skal teste om metanutslippet er påvirket av om geitene har gått på innmarksbeite eller på utmarksbeite. Hypotesen er at geitene på utmark vil spise planter som inneholder tanniner, som har en metanreduserende effekt. Vi vil rapportere om denne delen av forsøket senere i sommer.