Norsk Sau og Geit styrker arbeidet på fagområdet beite/utmark med en ny fast stilling våren 2023. Stillingen inngår i et team med 2 rådgivere.

Vi ønsker en medarbeider med solid faglig bakgrunn og med god kjennskap til husdyrholdet og beitenæringen i Norge.

Arbeidsoppgavene vil være: Fagoppgaver og medlemskontakt innen beitebruk, rovvilt, arealforvaltning, beiterett, dyrevelferd og helse, økologi. Utredningsoppgaver innen aktuelle temaer knyttet til utmarksbruk. Spesielt oppfølging av beite-/sankelag under ordningen Organisert beitebruk.Bidra til presentasjon av fagstoff på nettside og i medlemsblad.

Kvalifikasjoner som vektlegges: Vi søker en selvstendig, initiativrik og kreativ person med faglig innsikt, gode samarbeidsevner, evne til struktur og framdrift og som ikke minst trives med utfordringer i arbeidet. Søkere med høyere utdannelse innen naturforvaltning, arealforvaltning, husdyrbruk, i kombinasjon med juridiske fag, vil bli foretrukket. God kompetanse på IT samt skriftlig og muntlig framstillingsevne forutsettes. Arbeidsoppgavene medfører noe reisevirksomhet.

Vi tilbyr: Lønn etter avtale. Kontorsted i hyggelige lokaler sentralt i Ås i Akershus, med et uformelt, kollegialt arbeidsmiljø. Organisasjonen har egne pensjons- og forsikringsavtaler.

Søknadsfrist: 6. februar 2023.

Spørsmål om stillingen rettes til:
Generalsekretær Lars Erik Wallin, tlf. 481 50 190.
e-post: lew@nsg.no

Søknad, CV, kopi av vitnemål og relevante attester sendes til:
Norsk Sau og Geit, Postboks 104, 1431 ÅS eller e-post: lew@nsg.no