Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mai 2021
Ma Ti On To Fr
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Krav til ministerne i ulvesaken

07.07.2017 | Skrevet av Kari Anne Kaxrud Wilberg

Som oppfølging av møte med Klima- og miljøministeren og Landbruks- og matministeren 23. juni, sendte Norsk Sau og Geit sammen med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag brev til ministerne i går.

Oppfølging etter møte med ministerne 23. juni 2017

Ulveangrepene i beiteprioriterte områder i Hurdal, på Hadeland og Toten har nå pågått siden slutten av mai. Det påvises stadig nye tilfeller av drepte og skadde dyr. Pr. 4. juli var det dokumentert 183 drepte/avlivede dyr. Pågående fellingsforsøk på skadegjører er så langt resultatløs. Den uavklarte beitesituasjonen innebærer at en vesentlig andel av beitedyra ikke får gjennomført beitesesongen som planlagt, tilveksten blir dårligere enn forventet og det brukes av vinterfôret for å holde liv i dyra. Den nåværende situasjonen medfører store utfordringer for dyrehelse og dyrevelferd pga. et økt behov for behandling mot innvollssnyltere og det registreres også økende psykososiale problemer blant beitebrukerne.

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forventer at staten umiddelbart tar ansvar for å løse den situasjonen som beitebrukerne i beiteprioriterte områder er satt i med Stortingets todelte målsetning. Vår felles holdning er at skadegjører må tas ut!

De tre overnevnte organisasjonene gjennomførte tirsdag 4. juli et møte på Lygna med representanter fra beitelagene på Hadeland og Toten samt beitelag fra Hurdal, Nannestad og Eidsvoll. Den kravlista som er presentert under bygger på de uttaler som beitebrukerne framførte på dette møtet.

Bilde fra møtet på Lygnasæter 4. juli 2017, fra venstre: Kjetil Ulset, Gran Sauebeitelag - Jens Christian Lied, NLR Innlandet - Pål Kjorstad, nestleder i NSG - Roger Skjølås, Hurdal Beitelag - Per Fossheim, prosjektleder FKT - John Petter Løvstad, ass. gen. sekr i NBS og møteleder - Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag og Wenche Wangen Rustad, Østre Toten beitelag

Konkret krever vi:

  • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale må møte berørte beitebrukere og andre representanter for beitenæringen i dette området snarest. I forbindelse med dette møtet må det gjennomføres en befaring i beiteområdet slik at alle sitter med samme forståelse av hvordan situasjonen er.
  • Alle tilgjengelige midler må tas i bruk fra forvaltningens side for at skadegjører blir tatt ut. Dette ble berørte beitebrukerne lovet av statsminister Erna Solberg og statsråd Jon Georg Dale i forbindelse med deres besøk ved Åstjern på Hadelandsåsen torsdag 15. juni.
  • Staten må erkjenne sitt hovedansvar for uttak av skadegjørere i beiteprioriterte områder
  • Det må åpnes for bruk av «på drevet halsende hund» ved skadefelling av rovdyr. Vi forventer at Statens naturoppsyn kjøper inn hunder til dette formål slik at de kan bistå kommunale fellingslag når dette ønskes lokalt. Vi ønsker videre at erfarne fellingslag kan kjøpe inn og bruke slike hunder.
  • At beitebrukerne får tydelig informasjon fra offentlig forvaltning vedrørende alle faktorer i forbindelse med skader på beitedyr forvoldt av fredet rovvilt. Dette omfatter melding om beiterestriksjoner, kompensasjon ved beiterestriksjoner, kompensasjon for ekstra tilsyn og alle mulige former for ekstra arbeidsbelastning og ekstra kostnader i forbindelse med angrep fra fredet rovvilt.

Hele brevet kan du laste ned og lese her...

 

For informasjon og krisebistand ved store psykiske belastninger, blant annet som følge av rovviltangrep kontakt Norsk lanbruksrådgivning:

Sentralt: www.nlr.no tlf: 90 20 33 17

Regionalt: https://www.nlr.no/lokale-enheter/

Mer info om krisebistand https://hms.nlr.no/

 

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70