Stad: Sutalaus kafe, Øystese

Tid: Torsdag 06.februar kl 1900

Saklista:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste, val av møteleiar, referent og protokollsignerarar

2. Årsmelding 2013

3. Rekneskap 2013

4. Val

5. Val av utsendinger til HSG sitt årsmøte

6. Evaluering fellingspremie på rev

7. Innkomne saker. Må vera styre i hende innan 3. februar

Det vert premieutdeling i ulike klasser etter kåringsjå 2013

Pga matservering/middag ber me om påmelding innen: 4 februar

e-post: tarjei@bjornebruket.no

tlf: 970 18 565

Har du forslag til tema, aktiviteter eller anna du ønsker Kvam sau og geit tar tak i? Meld inn til styret.

VEL MØTT! KSG-styre