Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juni 2020
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15 16 1718192021
22232425262728
2930     
       

Landbruksplan

En landbruksplan er i utgangspunktet ingen juridisk bindende plan etter reglene i plan- og bygningsloven. En landbruksplan kan imidlertid lages i henhold til reglene i plan- og bygningsloven om prosess og medvirking. Planen kan da vedtas som en juridisk bindende kommunedelplan.

Som regel velger kommunene å lage en landbruksplan som en egen temaplan som ikke er juridisk bindende. Når kommunene lager en landbruksplan som en ikke juridisk bindende temaplan, er det opp til kommunene selv å bestemme hvordan planen skal lages, hva den skal inneholde, hvordan den skal vedtas og følges opp. Kommunen står altså helt fritt til å velge prosess og innhold. Veilederen fra Landbruksdepartementet viser imidlertid ulike forhold som anbefales tatt med i planen, og hvilke prosesser som bør følges.
 
Erfaringer fra Buskerud viser at de fleste kommuner som ønsker å utarbeide en landbruksplan, har et politisk vedtak om at slik plan skal utarbeides. Planen lages av kommunen i samarbeid med landbrukets faglag og ev. andre organisasjoner på kommunenivå som har interesser i en slik plan. Planen sendes normalt på høring til blant annet myndigheter på fylkesnivå som fylkesmannen, fylkeskommunen og Innovasjon Norge regionalt.
 
Etter høringen vedtas planen politisk i kommunen, og brukes i behandlingen av enkeltsaker innen landbruksområdet og som et bakgrunnsdokument for arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven.
 
Beitebruksinteressene bør alltid inn i en landbruksplan dersom det er et visst omfang av beitebruk i kommunen. Representanter for beitbrukerne bør aktivt arbeide for at kommunen lager en landbruksplan. Når slikt arbeid er satt i gang, bør beitebrukerne være blant de interessene som aktivt deltar i utarbeidelse av selve planen. Det vil være opp til kommunen å bestemme hva som skal tas med i selve planen. Normalt bør alltid en oversikt over beitebruken og beiteinteressene i kommunen komme fram. Viktige beiteområder og andre installasjoner som er viktige for beitebruken bør kartfestes.

Veilederen kan leses her:  Veileder M-0691 B, Landbruksdepartementet, 1998

Skrevet av Otto Galleberg, rådgiver, Fylkesmannens landbruks- og næringsavdeling i Buskerud

« tilbake
Sist oppdatert: 15.10.2012

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70