Vetriner Halgrim Andersen vert med og snakkar om lemming - vetrinertenesta - mineralbolus.

 

Robert Vørsøs tar for seg H-T gjerdet, tilskots ordningar og kva ein må tenkja på i eit gjerdeprosjekt.

 

Enkel servering.

Styre i Lindås og Meland sau og geit.