• Lammerock/etterlammingsfest
 • Pub
 • Quiz/kahoot
 • Bingo (kan skaffe sponsa premiar)
 • «Julebord»
 • Grilling med faginnhald
 • Fjøsmøter med mat og kafé og tema
  • Holdvurdering
  • Klauvehelse, skjering
  • Ull helse
  • Inspirasjon til egen fjøs
 • Mattilsynet kjem gjerne, å pratar om ulike tema
 • Servering og prat
 • Beitedrift/planlegging
  • Teikningar av sorteringskve
 • Besøke slakter
 • Snakke om ull handtering, klipping osv
 • Avlivingskurs
 • Felles gjetarhundtrening
 • Opplæring i lesestavbruk
 • Sauekontrollen
 • Nettvett og sosiale media