SNO og skadedokumentasjon

Rovdyrangrep og bondens mentale helse

Hva gjør du ved mistanke om rovdyrskade?

Kriseplan i tilfelle rovviltsommer

Når tragedien rammer

Hvor effektive er kadaverhunder? 

Informasjonssider fra Miljødirektoratet følger her.
Direkte linker til søknader om erstatning, samt forebyggende og konfliktdempende tiltak. Søkefunksjon for å finne lokal rovviltkontakt, i tillegg til generell informasjon rundt ansvarsområder og hva man selv skal gjøre hvis man er utsatt for rovviltangrep.

Statens beredskap i rovviltsaker, informasjonssamling fra Miljødirektoratet.

Om erstatning for tapte husdyr, informasjon fra Miljødirektoratet:

Informasjon og søknad om forebyggende og konfliktdempende tiltak, fra Miljødirektoratet


Linker for Sauekontrollen

Animalia.no

  • Bli medlem i Sauekontrollen 
  • Brukerveiledning 
  • Nyheter og tips 
  • Lesestav app 
  • Ofte stilte spørsmål 

Lenke til Klimakalkulator Sau
Lenke til Veileder Klimakalkulator Del 1
Lenke til Veileder Klimakalkulator Del 2
Lenke til sjekkliste for funksjonsbruk

Snyltebehandling