Sau og Geit er et viktig talerør for å fremme de arbeidsmål som organisasjonen har nedfelt. Tidsskriftet er utgitt regelmessig fra 1948. De 3 første åra kom bladet med 4 utgivelser i året. Fra og med 1951 og fram til i dag har bladet årlig kommet ut 6 ganger.

Sau og Geit er et viktig debattforum for alt som vedrører småfeholdet – både medlemmer og fageksperter imellom. Gjennom et rikt spekter av annonser får du innblikk i et stort utvalg av driftsmidler til bruk i næringa og aktuelle produkter beregnet blant annet til jakt og friluftsliv.

Hovedmedlem og abonnenter kan lese Sau og Geit ved å logge inn på Min Side.

Les Sau og Geit på nett