Hovedmedlem og abonnenter kan lese Sau og Geit på nettet (logg inn med medlemsnummer).

Les Sau og Geit på nett

Her er et utvalg av sakene du kan lese om i denne utgaven:

  • Reportasje: Følg bønder og geiter på stølsferie under Bitihorn.
  • Gjetere og radiobjeller verner buskapen: I det frodige Øyerfjellet trives rovdyra like godt som sauen, men et velorganisert beite- og gjetelag har funnet gode tiltak for å beskytte dyra mot rovdyr i beitesesongen.
  • Young handler: NSG har snakket med fire av de norske ekvipasjene som har deltatt på young handler-arrangement for Norge tidligere: Martin André Helgesen, Andrea Flaten, Karianne Buer og Camilla Espevoll.
  • Nye handelsavtaler etter brexit: Småfenæringa slapp med skrekken da de norske forhandlerne ikke gav fra seg et eneste gram sauekjøtt til britene. Samtidig går verden i retning av mer internasjonal handel, og det vil komme nye handelsavtaler i fremtiden som kan true norsk småfenæring.
  • Fôring: Godt grovfôr gir gevinst.
  • Innovasjon: Teknologi til nytte i saue- og geitenæringa.
  • Jushjørnet: Lær om prosessen og rammeverket for jordbruksoppgjøret.

I tillegg finner du kalenderen for høstens seminkurs og klippekurs.

God lesing!