NSG arbeider for en bedre framtid og økonomi i næringa gjennom politisk nettverksarbeid, faglig utvikling, avlsarbeid på sau og geit, gjeterhundarbeid og som hovedorganisasjon for beitenæringa

 • Delta i et aktivt fagmiljø lokalt
 • Som hovedmedlem får du tilsendt medlemsbladet Sau og Geit 6 ganger i året. Her finner du fagartikler om avl, fôring, organisasjon, helse og fruktbarhet, økonomi med mer.
 • Fritt tilsendt seminkatalog
 • Tilgang på juridisk hjelp
 • Tilbud om å delta på eierinsemineringskurs
 • Tilbud om å delta på klippekurs
 • Tilbud om å delta på gjeterhundkurs
 • Delta på gjeterhundprøver
 • Kåring av værlam
 • Rabatt på forsikring av småfe og gjeterhund gjennom Gjensidige
 • NSG skaffer finansiering og tar ansvar for det omfattende avlsarbeidet vi har på småfe i Norge i dag. Dette kommer hele småfeholdet til gode. Som medlem i NSG har du mulighet til å ta aktivt del i det organiserte avlsarbeidet, og dermed i den økonomiske merverdien dette skaper.
 • Medlemsbutikk med salg av t-skjorter, caps, kjeledresser, plakater og informasjonsmateriell.
 • NSG har bygd opp et omfattende politisk nettverk og har kanaler inn til viktige beslutningsprosesser på flere fagområder.
 • NSG er høringsinstans og aktiv innspiller til Stortingsmeldinger, proposisjoner, lover og forskrifter som påvirker småfeholdernes yrkeshverdag.
   

Noen lokal- og fylkeslag har flere fordeler for sine medlemmer, som for eksempel rabattavtaler hos lokale apotek o.l.