Samarbeidsavtalen innebærer:

  • Gratis førsteråd.
  • Gunstige priser for eventuell videre bistand.
  • Samarbeidsavtalen rommer også advokatbistand til kurs/foredrag i organisasjonen og presentasjon av aktuelle juridiske tema i medlemsbladet.

Vær oppmerksom på at:

  • Advokaten kan benyttes som meglingsinstans, men tar ikke partsoppdrag i saker mellom medlemmer i NSG uten etter nærmere avtale.
  • Ordningen skal være løsningsorientert og advokatene prøver å besvare alle henvendelser fra NSG-medlemmer så raskt som mulig.
  • Svært mange av NSGs medlemmer har krav på rettshjelpsdekning via sin forsikring.

Samarbeidsadvokater: