Avtalen har følgende formål: 

  • Samarbeidet med Gjensidige skal bidra til at NSG lykkes med medlemsverving og arbeidet med å beholde medlemmer.
  • Målrettet innsats på skadeforebyggende arbeid for å redusere skader og forsikringskostnader for medlemmene.
  • Informasjon om Gjensidige sine forsikringer rettet mot sau- og geiteholdet.
  • Bidra til at størst mulig andel av medlemmene i NSG blir helkunder i Gjensidige.
  • Som en del av avtalen gir Gjensidige bl.a. NSG-medlemmer fordeler i form av rabatt på forsikring av småfe og gjeterhund.

Les mer om kundefordelene hos Gjensidige her.