For å tale småfenæringa sin sak med mest mulig tyngde, trenger vi mange medlemmer.
Et medlemskap i NSG byr også på mange fordeler for medlemmene.

Vervebrosjyre

Vervepremier
Verver du nye medlemmer, blir du godskrevet med vervepoeng og du kan velge en vervepremie når du får nok poeng.

Årets superverver (den som verver flest nye medlemmer som innbetaler kontingent) blir i tillegg med i trekningen av flotte premier. Årets superverver blir invitert til NSGs årsmøte i mars.

Ververegler
Man kan ikke verve seg selv.
Tidligere medlem i NSG kan verves inn på nytt, men det tidligere medlemmet kan ikke da vært aktivt medlem i NSG foregående år.

Historikk Årets Superver
2023 Henrik Aabrek, Eid Sau og Geit - Sogn og Fjordane
2022 Hallvard Veen, Bjerkreim Sau og Geit - Hordaland
2021 Terje Bjørsvik, Leirfjord Sau og Geit - Nordland
2020 Dagfinn Knutsen, Karmøy Sau og Geit - Rogaland
2020 Tore Kyllingmo, Hemnes Sau og Geit, Nordland
2019 Bjarne Berge, Kvinnherad Sau og Geit -Hordaland
2019 Gaute Halleland, Finnøy Sau og Geit - Rogaland
2018 Kåre Hole, Radøy Sau og Geit - Hordaland
2017 Hanne-Elise Lindal, Sør-Jæren Sau og Geit - Rogaland
2016 Jostein Elde, Gausdal Sau og Geit - Oppland
2015 Bjarne Berge, Kvinnherad Sau og Geit - Hordaland
2014 Bjarne Berge, Kvinnherad Sau og Geit - Hordaland
2013 Hanne-Elise Lindal, Sør-Jæren Sau og Geit - Rogaland
2012 Hallvard Veen, Bjerkreim Sau og Geit - Hordaland