For å tale småfenæringa sin sak med mest mulig tyngde, trenger vi mange medlemmer.
Et medlemskap i NSG byr også på mange fordeler for medlemmene.

Vervepremier
Verver du nye medlemmer, blir du godskrevet vervepoeng og du kan velge en vervepremie når du får nok poeng. Dette gjør du på Min Side.

Årets superververe (de som verver flest nye medlemmer som innbetaler kontingent) blir i tillegg med i trekningen av flotte premier. Årets superverver blir invitert til NSGs årsmøte i mars. For at du skal bli registrert som verver, må du først logge deg inn på Min Side.