For å tale småfenæringa sin sak med mest mulig tyngde, trenger vi mange medlemmer.
Et medlemskap i NSG byr også på mange fordeler for medlemmene.

Vervepremier
Verver du nye medlemmer, blir du godskrevet med vervepoeng og du kan velge en vervepremie når du får nok poeng.

Årets superverver (den som verver flest nye medlemmer som innbetaler kontingent) blir i tillegg med i trekningen av flotte premier. Årets superverver blir invitert til NSGs årsmøte i mars.

På grunn av konvertering til nytt medlemssystem, er Min Side stengt i perioden 22.11 til 18.01.2022