Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juni 2020
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15 16 1718192021
22232425262728
2930     
       

Meklingstilbud

Mekling blir brukt i mange sammenhenger som en metode for å løse konflikter. Mekling kan skje uformelt mellom familie og venner eller i mer formelle sammenhenger, slik som i store internasjonale konflikter, i arbeidslivet og innenfor rettslige instanser. Det blir mer og mer vanlig å legge til meklingsklausuler i kontrakter. Disse kontraktklausulene bestemmer hvordan eventuelle tvister i kontraktsforholdet skal løses. I Norge har vi en rekke meklingstilbud som vi her skal gi en kort oversikt over.

Forliksrådet
Forliksrådet har som hovedoppgave å mekle i rettslige tvister. Dette er den eldste meklingsinstansen vi har i Norge. Hvis en sak ønskes fremmet for tingsretten må den i prinsippet først opp i forliksrådet. Noen saker er unntatt fra dette. Et eksempel på en slik sak er hvis den har en formuesverdi på mer enn 125.000 kr, begge parter har advokat og saksøkere mener at det ikke har noen hensikt å bringe saken inn for forliksrådet. Les mer her.

Konfliktrådet

Konfliktrådet er en kommunal, statlig finansiert tjeneste. Hovedprinsippet er at partene skal komme frem til en avtale om erstatning eller annen ytelse slik at konflikten kan løses. Konfliktrådet er nærmere omtalt i artikkelen "Konfliktrådet". Mer informasjon kan også finnes på deres nettside http://www.konfliktraadet.no/.

Mekling ved advokat
Den Norske Advokatforeningen utarbeidet i år 2000 retningslinjer for advokatmekling. Advokat Gunn Mari Kjølberg som har særskilt kompetanse innen mekling har skrevet en artikkel om advokatmekling. Les denne artikkelen her.

NSG har inngått samarbeidsaavtaler med flere advokatfirmaer som kan bistå deg som medlem dersom du trenger juridisk rådgivning.

Mekling i domstolen
Retten har til enhver tid mulighet til å forsøke å mekle mellom parter. Dette er hjemlet i tvistemålsloven § 8-1. Mange saker i domstolen ender med forlik, hvilket kan skje både under saksforberedelsene og under hovedforhandlingene. Alle domstoler tilbyr rettsmekling fra 1. januar 2006. Formålet er at folk skal kunne komme til tinghuset og velge den konfliktløsningsmetoden som passer dem selv best.

Voldgift
Voldgift er et privat meklingstilbud som er regulert av voldgiftsloven. Ved voldgift vil partene opprette sin egen domstol for å løse tvisten. Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer dersom ikke partene selv har avtalt noe annet. Hver av partene oppnevner et medlem hver. Disse to voldgiftsdommerne oppnevner den tredje, som skal være voldgiftsrettens formann. Dette vil sikre at det blir satt inn kvalifiserte fagpersoner på det området saken gjelder, raskere avklaring av tvisten og at dommerne er personer som begge parter har tillit til. Normalt kan saken kun prøves èn gang og det er ikke anledning til å anke.

Her kan du lese om voldgiftsloven på www.Lovdata.no

« tilbake
Sist oppdatert: 04.02.2013

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70