Ein storstilt mønstring av værlam, for å plukke ut dei beste avlsdyra, blir tradisjonen tru sett i gong over heile fylket frå den 30. september.
Når avlsverar skal velgast ut, er første steg kåring av verlam. Lamma får då poeng for ulike eigenskapar. Kåringa danner grunnlaget for det vidare utvalgsarbeidet på hanndyrsida, avkomsgransking med prøveverar frå dei beste kåra lamma. Sal av kåra lam er også eit viktig tiltak for å spre den avlsmessige framgangen til dei som ikkje sjølv driv eit aktivt avlsarbeid i eigen besetning. Bildet er frå kåringsjået vestre sunnmøre 2009.
 

Kåringsplan 2011 finn du her.

Informasjonsbrevet finn du her.