Hei!
 
Vedlagt er opplegget for kåringene 2010.
 
Merk det som skrives om å søke Mattilsynet. Til de som sitter på kåringskofferter: Sørg for at de havner hos de som trenger det. Merkene er levert ut til de som arrangerer først.
 
 
 
 
 
 
Vedlagte filer: 
 
  
 
Ved spørsmål, ta kontakt med:
 
Stig-Runar Størdal
Norsk Sau og Geit
Regionkonsulent saueavl Midt-Norge
 
95 25 68 96