Hei,
MRSG ønsker innspill fra medlemmene på revidert forvaltningsplan for rovvilt.
Frist for innsending av innspill til MRSG : Innen utgangen av august 2017

 

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge legger herved revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring.Høringsfrist er 22. september 2017.
 
Det er rovviltnemndas målsetting at revidert forvaltningsplan skal godkjennes av nemnda i slutten av 2017, og være gjeldende fra og med 1. januar 2018. Dagens forvaltningsplan vil uansett være gjeldende frem til ny revidert forvaltningsplan er godkjent av rovviltnemnda. Høringsdokumentene kan lastes opp her:https://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Horinger/
 
Rovviltnemnda vil invitere til et høringsmøte for hele regionen i Stjørdal kommune tirsdag den 19. september 2017 der det blir anledning til å presentere sine høringsuttalelser for rovviltnemnda. Det vil bli sendt ut egen invitasjon med detaljer om tidspunkt og sted for dette møte medio august.
 
 
Inge Hafstad | Sekretær

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge
Telefon +4774168066 | Mobil +4790664724 | www.fylkesmannen.no/nt

 


Mali R. Slemmen
Røssholvegen 30
6445 Malmefjorden
tlf. 916 80 612
sekr. MRSG